Meraih Keberkahan Hidup

sujud“Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Al-A’raf [7]: 96).

Siapa yang tidak menginginkan keberkahan? Hampir setiap hari; ketika makan, shalat, bahkan ketika memberikan doa untuk rekan yang akan melangsungkan pernikahan, doa keberkahan yang kita panjatkan. Demikian pula pada aktivitas yang lain, kita kerap bermohon limpahan keberkahan

Lantas apa itu berkah? Al-Barakah arti asalnya adalah ziyadatul khair (tambahan kebaikan). Ilmu yang berkah adalah ilmu bermanfaat yang membela pemiliknya di hari akhir (hujjatun lahu). Jika diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, kemudian orang pertama mengajak orang lain untuk beramal, maka pengajar pertama akan selalu mendapat kiriman pahala dari orang-orang yang diajar. Dan semakin banyak orang yang mengikuti jejaknya, semakin berlimpah pula pahala yang akan diterima. Continue reading