Islam Membenci Kezaliman

Umar Mukhtar5a.jpgIslam sangat membenci kezaliman dan kekuasaan yang dilaksanakan dengan cara diktator dan ‘kuku besi’. Oleh itu, kita disarankan agar tidak memilih pemimpin yang berpotensi untuk melakukan kezaliman dan bersikap ‘kuku besi’.

Dakwah Rasulullah saw sentiasa menentang setiap bentuk kezaliman kerana risalah keadilan yang dibawa baginda adalah musuh bagi semua bentuk kezaliman. Oleh kerana intipati syari’at Islam adalah keadilan maka semua penguasa yang zalim pasti akan membenci tertegaknya ajaran ini di muka bumi yang dikuasainya.

Mari kita dengar antara ucapan Utbah bin Rabi’ah, seorang utusan kafir Quraisy kepada Rasulullah saw :

“…Kalau dengan dakwah yang kamu lakukan itu kamu menginginkan kedudukan sebagai raja, kami bersedia menobatkan kamu menjadi raja kami ..” (HR Ibnu Ishaq)

Ini adalah tawaran yang sangat bijak kerana jika Rasulullah saw mahu mengambil kekuasaan dengan meninggalkan dakwah, maka berkemungkinan pemerintahan yang akan ditegakkan itu akan terpalit dengan unsur-unsur kezaliman. Namun, pada kenyataannya, Rasulullah saw tidak mengambil kedudukan itu.

Orang-orang kafir Quraisy Makkah sangat memahami bahwa jika iklim kebebasan mereka buka selebar-lebarnya maka dakwah Islam akan mengancam kepentingan dan kedudukan mereka. Oleh kerana itu, mereka pun melakukan tindakan-tindakan kezaliman terhadap kaum muslimin dengan alasan yang dicari-cari untuk menutup ruang interaksi dan simpati manusia dengan kaum muslimin.

Maka konflik dalaman berlaku di antara tokoh-tokoh jahiliyah yang “radikal” seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi’ah dan lain-lain dengan tokoh-tokoh jahiliyah yang lebih “moderat” dan bersikap “demokratik” seumpama Abu Talib, Muth’am bin Adi, Hisyam bin Amir dan lain-lain.

Muth’am bin Adi umpamanya memberikan perlindungan kepada Rasulullah saw tatkala baginda pulang dari berdakwah ke Thaif manakala orang-orang kafir Quraisy tidak membenarkan baginda untuk dapat masuk semula ke kota Makkah.

Hisyam bin Amir adalah orang pertama yang merasa prihatin dengan tiga tahun pemboikotan kepada kaum Muslimin dan Bani Muthalib. Ketika Rasulullah saw merasa perlu mencarikan tempat perlindungan bagi kaum muslimin dari tindakan kezaliman orang-orang kafir Makkah, baginda terfikir tentang wilayah Habsyah, bukannya Romawi atau negeri lainnya. Bukan sekadar wilayah ini lebih dekat dengan Makkah tetapi juga iklim politik negeri itu yang lebih kondusif bagi dakwah Islam.

Berkait dengan Habsyah, Rasulullah saw berkata :

“Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habsyah, kerana di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya ..”

Kaum kafir Quraisy segera mengirim Abdullah bin Abi Rabi’ah dan Amr bin Al Ash (sebelum masuk Islam) untuk mempengaruhi pemikiran moderat Najasyi, raja Habsyah yang disebut-sebut Nabi saw tetapi, walaupun berbekalkan bermacam-macam hadiah, utusan itu tidak berhasil mengubah sikap Najasy.

Kekuasaan yang baru muncul dan tumbuh berkembang pesat di Jazirah Arab sangat menggentarkan negara-negara lain di sekitarnya bukan kerana jumlah tentera kaum Muslimin yang besar, tetapi budaya kehidupan yang tidak membezakan tingkatan dan kedudukan di kalangan mereka merupakan ancaman serius bagi kelangsungan negara-negara yang mengamalkan kezaliman di sekitarnya.

Akhlak Rasulullah saw dan pengikut baginda tersebar ke mana-mana dan menghembuskan angin harapan bagi masyarakat-masyarakat yang tertindas di wilayah kekuasaan Romawi dan Parsi dan itulah juga yang menjadi sebab timbulnya konspirasi untuk menghentikan dakwah Islam.

Perang Mu’tah dan Tabuk berlaku dalam menghadapi negara pimpinan Kaisar Heraklius itu sedangkan Kisra Parsi pernah mencuba untuk melakukan pembunuhan politik kepada diri Nabi Muhammad saw melalui agen-agen mereka dari Yaman. Namun, usaha untuk menghentikan kelajuan dakwah Islam itu tidak berhasil bahkan sedikit demi sedikit wilayah-wilayah kedua negara itu jatuh ke tangan kaum Muslimin.

Bayangkan, betapa bergetarnya hati para penguasa Romawi di wilayah Mesir tatkala mendengar salah seorang agen yang menceritakan hasil lapuran intelijen mereka tentang keadaan kaum Muslimin yang menjadi musuh mereka :

“Kami menyaksikan suatu kaum yang cinta mati. Keramahannya mengimbangi keangkuhannya. Duduknya bersila di atas tanah. Pihak atasan tidak berbeza dengan pihak bawahan. Mereka tidak mengenal perbezaan antara mulia dengan hina, dan antara tuan dengan hamba sahaya. Apabila datang waktu kebaktian (solat) maka tidak seorang pun yang tidak mengerjakannya…”

Ketika akhirnya tiba perutusan kaum Muslimin kepada mereka tokoh yang memimpin mereka iaitu Ubadah bin Shamit, seorang Negro yang berperawakan tinggi, besar dengan kulit hitam, maka Muqaiqis, pembesar Mesir menolak kedatangan Ubadah, namun anggota perutusan yang lain berkata :

“Tokoh hitam ini adalah pemuka kami, termulia di lingkungan kami, pemimpin perutusan ini, ditunjuk dan diangkat oleh panglima kami. Kami menghargai ilmunya dan buah fikirannya. Apa yang dikatakannya adalah pendirian kami semua.”

Namun, suatu perkara yang perlu dicatat adalah syari’at Islam juga tidak dapat diterapkan dalam lingkungan kezaliman yang diciptakan oleh kekuasaan kaum Muslimin sendiri. Berlakunya suatu jarak antara kaum Muslimin dengan syari’at Islam adalah sesuatu yang menjadi kerisauan tersendiri bagi Rasulullah saw tatkala memikirkan masa depan ummat baginda. Baginda saw bersabda : “Tiada seorang penguasa yang memikul amanah Allah berupa rakyat bawahan, kemudian ia mati di tengah-tengah rakyat yang ditipu olehnya, kecuali Allah mengharamkan syurga baginya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Para khalifah yang bijaksana sentiasa menilai kedudukan diri mereka kerana khuatir termasuk ke dalam golongan yang diancamkan oleh Nabi saw kerana, boleh jadi seorang penguasa yang secara formalnya tercatat berpotensi sebagai pihak yang seharusnya menjadi penegak syari’at Islam, namun dalam kenyataannya justeru menjadi musuh bagi tertegaknya keadilan Islam itu sendiri.

Khalifah Umar bin Al Khattab ra suatu hari berkata kepada para sahabatnya :

“Demi Allah, aku tidak tahu apakah aku ini khalifah atau seorang raja? Andaikan aku ternyata adalah seorang raja, tentu hal ini merupakan masalah yang besar (bagi diriku).”

Di antara para sahabatnya ada yang menjawab :

“Wahai Amirul Mu’minin, tentu di antara keduanya terdapat perbezaan. Seorang khalifah tidak mengambil kecuali yang benar dan tidak meletakkan kecuali pada yang benar. Dengan pujian Allah, begitulah keadaan engkau. Sedangkan seorang raja suka menindas manusia. Ia mengambil dan memberi kepada orang semahunya.”

Umar bin Al Khattab hanya diam mendengar hal ini, kemudian ia bertanya kepada Salman :

“Khalifah atau rajakah aku ini ?”

Salman al Farisi ra menjawab:

“Apabila engkau mengambil secara paksa satu dirham atau kurang dari itu dari bumi orang-orang Islam, kemudian engkau letakkan bukan pada tempatnya, maka engkau adalah seorang raja, bukan khalifah!” (HR Ibn Saad)

Namun, tidak semua pemimpin Islam memiliki sensitiviti setinggi Umar bin Al Khattab ra yang sentiasa mengawal dirinya sendiri melalui muhasabah yang diminta dari para sahabatnya. Tidak sedikit khalifah dalam sejarah Islam yang menjadi lupa daratan kerana bergelimang dengan kekuasaan yang besar dan harta yang begitu melimpah ruah.

Dalam keadaan seperti ini, perlu ada pihak-pihak yang bersikap kritikal kepada para pemimpinnya. Tanpa ada pengawalan yang ketat dan seimbang, kekuasaan akan sentiasa membawa kepada kezaliman. Para ulama’ dan penegak dakwah memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha merealisasikan syari’at Islam dalam kehidupan nyata di negara-negara yang mempunyai penguasa orang-orang Islam. Tanpa daya kritikan mereka, syari’at Islam mungkin hanya terperosok dan menjadi sebuah simbol semata-mata yang tidak ada ertinya dan tidak membawa kemaslahatan bagi umat Islam, apalagi umat manusia.

Dalam sebuah pertemuan di Istana Baghdad, Al Hasan bin Zaid, gabernur Madinah meminta seorang ulama’ soleh bernama Ibnu Abi Dzuaib yang ada di ruang tamu itu untuk menilai Khalifah Abu Ja’far Al Manshur.

Khalifah Abbasiyah itu berkata :

“Apa yang engkau katakan tentang diriku?”

Abi Dzuaib bertanya semula :

“Engkau bertanya kepadaku seakan-akan engkau tidak tahu tentang dirimu sendiri?”

Abu Jaafar menegaskan :

“Demi Allah, engkaulah yang memberitahu aku,”

Abi Dzuaib akhirnya berkata :

“Aku bersaksi engkau telah mengambil harta benda dengan cara tidak benar, lalu engkau memberikannya kepada orang yang tidak berhak atas harta itu. Aku juga bersaksi bahwa kezaliman bermaharajalela di pintu rumahku.”

Mendengar hal itu, Abu Ja’far bangun dari tempat duduknya lalu memegang leher Ibnu Abi Dzuaib seraya berkata :

“Demi Allah, andaikata aku tidak dalam keadaan sedang berdiam di tempat ini, tentu sudah kuambil negeri Parsi, Romawi dan Turki dengan jaminan lehermu ini.”

Abi Dzuaib dengan tenang berkata :

“Wahai Amirul Mukminin, Abu Bakar dan Umar telah menjadi pemimpin. Mereka berdua melaksanakan kebenaran, berbuat dengan adil, memegang leher orang-orang Parsi dan Romawi serta dapat memukul hidung mereka.”

Abu Ja’far melepaskan tangannya dari leher Ibnu Abi Dzuaib seraya berkata :

“Demi Allah, kalau bukan kerana engkau orang yang jujur, tentu aku akan membunuhmu.”

Abi Dzuaib berkata :

“Demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku memberi nasihat kepadamu lantaran anakmu, Al Mahdi.” (Diriwayatkan oleh Imam Asy Syafi’i)

Pada masa kebelakangan ini, khususnya di era reformasi, arus kebebasan nampaknya begitu terbuka bahkan melebihi batas yang diperlukan termasuk dalam hal hubungan antara rakyat dan pemerintah. Sebelum ini, adalah menjadi sesuatu yang ‘tabu’ bahkan menakutkan jika ada yang memberikan kritikan dan nasihat kepada penguasa, sedangkan ketika ini sudah tidak demikian bahkan ada yang memanfaatkan ruang kebebasan ini sesuai dengan tuntunan syariah, namun ada pula yang berterusan mengkritik secara membabi buta sedangkan sikap yang benar adalah sikap pertengahan sebagaimana yang ditekankan oleh Islam.

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang ‘wasathan’ (pertengahan) dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”  (QS Al Baqarah : 143)

Rasulullah saw bersabda :

“Sebaik-baik perbuatan (‘amal) adalah yang pertengahan.”

Kita menyaksikan, ada manusia yang mengkritik dan menasihati penguasa secara terang-terangan dalam hal yang sepatutnya disembunyikan, yakni kehidupan peribadi dan kesalahan yang sifatnya peribadi yang tidak membawa kesan buruk kecuali untuk diri penguasa itu sendiri sehingga terbukalah aibnya dan tersingkaplah kejelekan peribadinya.

Kita juga menyaksikan, ada manusia yang bacul dan sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap kekeliruan penguasa walaupun kekeliruan itu membawa mudharat dan penderitaan bagi rakyatnya dengan alasan menasihati penguasa mestilah secara diam-diam dan tidak boleh terbuka. Bahkan mereka menuduh bahwa yang melakukan nasihat dengan terbuka adalah kaum ‘khawarij’. Akhirnya, fakta keadaan mereka  pun sekadar teori belaka serta mereka tidak melakukan apa-apa.

Kedua-dua sikap ini tidak benar dan sama sekali berlebihan di mana ianya tidak memperhatikan masalah secara utuh dan menyeluruh bahkan hanya berpandukan pada sebahagian dalil namun melupakan dalil lainnya.

DUA JENIS KESALAHAN

Secara umumnya, manusia (termasuk para pemimpin) akan melakukan dua jenis kesalahan seperti berikut:

PERTAMA : KESALAHAN YANG MEMBAWA KESAN BAGI PERIBADI SAHAJA

Ini adalah aib peribadi yang tidak boleh disebarkan di khalayak ramai. Setiap orang memiliki aib peribadi, baik perbuatannya atau berupa cacat anggota tubuh.  Semua ini sama sekali tidak merugikan orang lain selain dirinya. Maka, tidak dibenarkan menasihatinya secara terang-terangan, kerana sama sahaja hal itu menginjak kehormatan sesama muslim.  Justeru, jika mengetahui kesalahan yang sifatnya peribadi tersebut, kita dianjurkan untuk menutupinya. “Barangsiapa yang menutupi (kesalahan) seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan akhirat.”

KEDUA : KESALAHAN YANG MEMBAWA KESAN PADA ORANG RAMAI

Kesalahan jenis ini, samada dalam urusan dunia atau agama, maka dibolehkan dalam syariat untuk ditegur secara terang-terangan samada yang dilakukan oleh orang biasa atau pemimpin. Ini adalah kerana, jika dinasihati secara diam-diam, padahal dia berbuat kekeliruan secara terangan-terangan dan membawa kesan secara massa, maka dikhuatiri taubatnya itu tidak diketahui dan diikuti  orang lain yang mengalami kesan dari kekeliruannya.

Menasihatinya secara terang-terangan  bukan termasuk dalam kategori ‘ghibah’ (umpatan) yang diharamkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An Nawawi Rahimahullah dalam kitab ‘Riyadh Ash Shalihin.’ Keterangan Imam An Nawawi tentang ‘ghibah’ (umpatan) yang dibenarkan adalah seperti berikut :

Mengadukan kepada hakim, tentang kejahatan  orang yang menganiaya. Minta tolong supaya menasihati orang yang berbuat mungkar kepada orang yang dianggap sanggup menasihatinya. Kes meminta fatwa : fulan menganiaya saya, bagaimana cara menghindarinya? Bertujuan menasihati agar orang lain tidak terpedaya oleh orang tersebut. Terhadap orang yang terang-terangan melakukan kejahatan, maka yang demikian bukan ‘ghibah’, sebab ia sendiri yang menampakkannya. Untuk memperkenalkan seseorang dengan gelaran yang disandangnya, seperti ‘Al A’masy’ (kabur matanya), ‘Al A’raj’ (Si Pincang), ‘Al A’ma’ (Si Buta), ‘Al ‘Asham’ (Si Tuli), ‘Al Ahwal’ (Si Juling), semua ini adalah gelaran yang pernah disandang oleh sebahagian ulama’ hadits.

PEMIMPIN JUGA PERLU DINASIHATI

Tiada seorang pun yang tidak memerlukan nasihat termasuk para pemimpin.

Rasulullah saw bersabda :

“Agama adalah nasihat.”

Kami berkata:

“Untuk siapa?”

Baginda bersabda :

“Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, Imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan.”

Imam An Nawawi Rahimahullah memberi komentar terhadap makna ‘nasihat untuk imam kaum muslimin’:

“Ada pun nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, adalah dengan :

a. Menolong  dan mentaati mereka di atas kebenaran.

b. Memerintahkan mereka dengannya.

c. Memperingatkan dan menegur mereka dengan santun dan lembut.

d. Memberitahu mereka apa-apa yang mereka lalaikan dan hak-hak kaum muslimin yang belum mereka sampaikan.

e. Tidak keluar dari kepemimpinan mereka.

f. Menyatukan hati manusia dengan mentaati mereka.” Bahkan menasihati pemimpin yang zalim termasuk jihad yang paling afdhal. Rasulullah saw bersabda :

“Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa  atau pemimpin yang zalim.”

Bahkan jika seseorang mati kerana dibunuh penguasa zalim disebabkan amar ma’ruf nahi munkar, dia termasuk pemimpin para syuhada’. Rasulullah saw bersabda :

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan orang yang berkata melawan penguasa kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh.”

Menasihati pemimpin secara diam-diam, memang dianjurkan oleh syariat. Namun, perkara itu tidaklah menunjukkan larangan dengan cara terangan-terangan dan perkara ini hanyalah masalah pilihan ‘uslub’ (metod).

Kedua cara ini pada keadaan dan jenis kesalahan tertentu, memiliki kesan dan keunggulannya sendiri. Oleh kerana itu, tidak dibenarkan saling meremehkan satu cara berbanding cara yang lain. Tidak seperti persangkaan sebahagian manusia bahwa hadits tentang anjuran menasihati pemimpin secara diam-diam, merupakan petunjuk satu-satunya cara nasihat kepada pemimpin, dan haram cara lainnya.

Persangkaan ini tidak benar dan bertentangan dengan Al Quran serta contoh  para nabi, salafus soleh dan para ulama’ rabbani. Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa yang hendak menasihati pemimpin terhadap suatu urusan, maka janganlah  menampakkannya secara terang-terangan, tetapi hendaknya dia meraih tangannya lalu dia sihatinya berduaan. Jika dia menerima nasihatnya, maka bagimu akan mendapat ganjaran,  jika dia tidak menerima, maka dia telah menunaikan apa-apa yang layak bagi sultan tersebut.”

Hadits ini sering dijadikan alasan oleh sebahagian kaum muslimin agar jangan menasihati pemimpin secara terang-terangan bahkan mereka mengharamkan demonstrasi dengan alasan hadits ini pula.     Anjuran dalam hadits ini adalah agar kita menasihati pemimpin secara ‘face to face’ atau empat mata. Anjuran yang ada dalam hadits ini, tidaklah sama sekali menunjukkan pembatasan bahwa inilah satu-satunya cara, melainkan hadits ini berbicara tentang salah satu bentuk cara nasihat terhadap pemimpin.

Tidak ada hubungan apa pun dalam hadits ini yang menunjukkan bahwa terlarangnya menasihati pemimpin secara terbuka kerana sejarah menunjukkan bahwa para Nabi dan Rasul, sebahagian sahabat, tabi’in dan para imam kaum muslimin pernah menasihati pemimpin secara terang-terangan sebagaimana paparan berikut:

PAPARAN 1 :

Ketika Umar bin Al Khathab ra menyampaikan khutbah di atas mimbar, dia menyampaikan bahwa Umar hendak membataskan Mahar sebanyak 400 Dirham, kerana nilai itulah yang dilakukan oleh Rasulullah saw, jika ada yang lebih dari itu maka selebihnya dimasukkan ke dalam ‘Baitul Mal’.

Hal ini diprotes secara langsung oleh seorang wanita, di depan manusia ketika itu, dengan perkataannya:

“Wahai Amirul mu’minin, engkau melarang mahar buat wanita melebihi 400 Dirham?”

Umar menjawab :

“Benar.”

Wanita itu berkata :

“Apakah kau tidak mendengar firman Allah: “ …. sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?.” (QS An Nisaa’ : 20)

Umar menjawab :

“Ya Allah ampunilah, semua manusia lebih tahu berbanding Umar.”

Maka umar pun membetulkan keputusannya.

Inilah Umar bin Al Khathab. Beliau menerima kritikan terbuka wanita tersebut dengan jiwa besar serta mengakui kesalahannya, serta tidak mengatakan : “Engkau benar, tapi caramu menasihatiku salah, sepatutnya engkau nasihatiku secara diam-diam, dan tidak secara terang-terangan!”

Tidak! Umar tidak sama sekali mengingkari cara wanita itu menasihatinya di depan khalayak  manusia yang ramai. Bukan setakat itu, para sahabat yang melihatnya pun tidak pula mengingkari wanita tersebut.

Jikalau wanita itu salah dalam penyampaiannya, maka sudah tentu secara serentak dia akan diingkari oleh ramai manusia saat itu. Faktanya tidak ada pengingkaran itu. Ini disebabkan kerana keputusan khalifah Umar akan membawa kesan bagi rakyatnya, maka usaha membetulkannya pun dilakukan secara terbuka.

PAPARAN 2 :

Cerita tentang kecaman keras Said bin Jubair ra terhadap gabernur yang zalim di Madinah, adalah sangat terkenal. Beliau berkata tentang Hajjaj bin Yusuf dan pasukannya sebagai berikut :

“Dari Abu Al Yaqzhan, dia berkata: Said bin Jubair pernah berkata ketika hari ‘Dir Al Jamajim’, saat itu dia sedang berperang (melawan pasukan Hajjaj) “Perangilah mereka kerana kezaliman mereka dalam menjalankan pemerintahan, keluarnya mereka dari agama, kesombongan mereka terhadap hamba-hamba Allah, mereka mematikan .solat dan merendahkan kaum muslimin Ketika penduduk ‘Dir Al Jamajim’ kalah, Said bin Jubair melarikan diri ke Makkah.

Kemudian dia .dijemput oleh Khalid bin Abdullah, lalu dibawanya kepada Hajjaj bersama Ismail bin Awsath Al Bajali. Dia adalah imam pada zamannya dan manusia paling alim saat itu  Dia tidak mengatakan : “Aku akan pergi ke Hajjaj dan akan menasihatinya empat mata!” Tidak  dan tidak seorangpun ulama’ saat itu dan selepasnya, menggelarnya sebagai ‘khawarij.

PAPARAN 3 :

Imam Muhammad Ibn Sirin terkenal sebagai orang yang paling tegas terhadap Ahli bid’ah dan penguasa yang zalim.  Dia secara terang-terangan menegur penguasa di zamannya iaitu Ibnu Hubairah di depan orang lain.

Sebenarnya, Ibnu Hubairah adalah salah seorang pegawai tinggi dalam pemerintahan Khalifah Marwan bin Al Hakam. Berikut adalah apa yang diceritakan oleh Imam Abu Nu’aim Al Ashbahani: Ja’far bin Marzuq berkata, “Ibnu Hubairah pernah memanggil Ibnu Sirin, Al Hasan (Al Bashri), dan Asy Sya’bi, dia berkata: “Masuklah kamu.” Maka dia bertanya kepada Ibnu Sirin:  “Wahai Abu Bakar, apa yang kau lihat sejak kau mendekati pintu istanaku?” Ibnu Sirin menjawab: “Aku melihat kezaliman yang merata.” Perawi berkata: Maka saudaranya menganggukkan kepalanya dan Ibnu Sirin pun menoleh kepadanya. Lalu dia berkata (kepada Ibnu Hubairah) :Bukan kamu yang sepatutnya bertanya, tetapi akulah yang sepatutnya bertanya Imam Az Zahabi mengatakan: “Berkata Hisyam : Aku belum pernah melihat orang yang paling tegas terhadap penguasa berbanding Ibnu Sirin.”

Inilah Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah di mana dia menegur kezaliman yang ada dalam istana, di depan khalayak ramai dan ulama’.  Mereka yang seperti Al Hasan dan Asy Sya’bipun tidak mengingkarinya. Ibnu Sirin tidak mengatakan kepada Ibnu Hubairah : “Aku ingin katakan kepadamu secara rahsia, bahwa kezaliman di istanamu telah merata!” Tidak sekali-kali. Lagipun bagaimana Hisyam mengetahui Ibnu Sirin adalah manusia paling tegas terhadap penguasa jika dia menegurnya secara sembunyi-sembunyi?

Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah pada zamannya dikenali sebagai seorang yang sangat wara’, ahli fiqh, ahli tafsir mimpi dan periang. Paparan-paparan di atas nampaknya sudah cukup menggambarkan bahwa menasihati penguasa secara terbuka, bukanlah suatu perkara yang tercela dan bukan pula perkara baru. Justeru, ini adalah perbuatan mulia  yang memerlukan keberanian sebagaimana para salafus soleh terdahulu.

Menasihati pemimpin, samada secara sembunyi atau terbuka, kita tidaklah melihatnya dari sudut benar atau salah melainkan dari sudut mana di antara keduanya yang lebih tepat penggunaan dan berkesan dalam merubah penyimpangan penguasa. Tentulah perkara ini memerlukan ketelitian dan analisa secara tepat.

Boleh jadi :

1. Ada penguasa yang hanya boleh berubah dengan tekanan dari rakyatnya.

2. Ada juga yang sudah boleh berubah dengan hanya di nasihati oleh orang yang terdekat dengannya secara rahsia.

Oleh kerana itu, ketenangan dan ketelitian sangat diperlukan dalam memutuskan masalah ini. Yang jelas, tiada seorang ulama’ Islam pun mengatakan bahwa menasihati pemimpin secara terbuka adalah bentuk pemberontakan umpama golongan ‘khawarij’ di mana ini adalah pengertian yang amat jauh.

Tidak patut untuk kita menyamakan pemberontakan dengan nasihat kerana yang satu berdosa, dan yang lain berpahala dan mulia. Begitu pula, tidak patut untuk kita samakan situasi ini dengan keluarnya kaum ‘khawarij’ terhadap pemerintahan Ali kerana yang kita bahas adalah tentang penguasa atau pemimpin yang zalim dan bukan pemimpin yang adil seperti Ali bin Abi Talib ra.

Akhir sekali mari kita lihat kisah kehidupan seorang mujahid agung Libya iaitu Umar Al Mukhtar yang telah berjuang di medan perang selama 20 tahun menghadapi kezaliman penjajah Itali.

Berikut adalah kata-kata musuhnya yang zalim iaitu Jenderal Rudolfo Graziani ketika beliau mewawancara Umar Al Mukhtar setelah beliau berjaya ditangkap dalam satu pertempuran.

“Dia : Sentiasa berusaha menjaga keyakinannya. Menghadapi semua orang yang menghalang tekadnya. Tidak suka dengan campur tangan. Memerangi semua orang yang menjajah negaranya. Tidak pernah menerima campur tangan asing dalam masalah nasionalisma Arabnya terutama Libya. Memiliki tahap kecerdikan yang tinggi. Seorang yang bijak. Mempunyai keperibadian luar biasa. Tidak mencari habuan kebendaan. Seorang yang teguh pendirian. Begitu bersikap fanatik terhadap agamanya. Seorang yang fakir. Tidak memiliki sedikitpun kemewahan dunia kecuali kecintaannya kepada agama dan bangsanya.”  

“Ya Allah, kurniakanlah bagi kami dari rasa takut (kami) kepada-Mu sesuatu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepada-Mu dan dari ketaatan (kami) kepada-Mu sesuatu yang dapat menyampaikan kami kepada syurga-Mu. Bantulah kami terhadap orang-orang yang memusuhi dan menzalimi kami dan janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami berlaku pada agama kami dan janganlah Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa ke atas kami”.

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS

Sumber: http://tinta-perjalananku.blogspot.ae/2013/04/islam-membenci-kezaliman.html

One thought on “Islam Membenci Kezaliman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s